Úvodní strana  »  Novinky  »  Měření škodlivin v ovzduší je ukončeno, následuje jejich vyhodnocení

Měření škodlivin v ovzduší je ukončeno, následuje jejich vyhodnocení

Dvě zimy a jedno léto. Tak dlouho trvalo měření polycyklických aromatických uhlovodíků včetně karcinogenního Benzo[a]pyrenu v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina, které provedli odborníci z naší instituce ve spolupráci se společností Envitech Bohemia. Na začátku minulého týdne ukončili svou dvouletou práci. Hotovo ale nemají. Nyní musí dokončit vyhodnocení nasbíraných vzorků a zpracovat naměřená data.

Občané je mohli vidět na 120 místech území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina ve třech ročních obdobích: v zimě a v létě 2022 a v následné zimě 2023. Odebrali při nich 2.160 ks vzorků filtrů se zachycenými aerosolovými částicemi PM10. Jedná se o mikročástice o velikosti do 10 mikrometrů, které poškozují hlavně kardiovaskulární a plicní systém. Na tyto částice se také váží nebezpečné polycyklické aromatické uhlovodíky, které jsou často mutagenní a karcinogenní (mj. Benzo[a]pyren). Pro koncentrace aerosolových částic PM10 v ovzduší jsou stanoveny dva imisní limity, a to denní (24hodinový průměr v hodnotě 50 μg.m-3, smí být překročen maximálně 35x za rok) a roční (průměr v hodnotě 40 μg.m-3, který nesmí být překročen).

Analýza získaných vzorků

Filtry se zachycenými částicemi pracovníci analyzují v akreditované laboratoři. Zjišťují v nich koncentraci polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), mimo jiné také karcinogenního Benzo[a]pyrenu. Výsledky jsou základem pro přípravu akčního plánu vedoucího ke zlepšení kvality ovzduší obou krajů, dotčených měst a obcí. Zpracuje ho firma Bucek, s. r. o., partner projektu.

Na jaké zdroje znečistění ovzduší se měření zaměřilo?

Měření bylo primárně zaměřeno na lokální topeniště. Průběžné výsledky ukazují na jejich významný podíl na kvalitě ovzduší. Je to zřejmé z porovnání výsledků ze zimních období a letní odběrové kampaně, kdy se netopí. Na vybraných lokalitách byly kontinuálně měřeny také koncentrace plynných škodlivin. „Další činnosti, které nás nyní čekají, jsou analýza vzorků odebraných v průběhu letošní zimy a jejich vyhodnocení. Poslouží jako podklad pro zpracování zmíněných akčních plánů,“ vysvětluje Radek Vít z realizačního týmu projektu.

Spolupráce s obcemi byla bezchybná

V průběhu měření nedošlo k žádným komplikacím ani k poškození měřící a odběrové techniky potřebné pro úspěšné řešení projektu. Poděkování patří všem spolupracujícím obcím, které umožnily umístění našich měřících a odběrových zařízení, čímž napomohly ke zdárnému průběhu měřících a odběrových kampaní.

Veselí nad Moravou
Tišnov
Rosice
Brtnice