Úvodní strana  »  Novinky  »  Národní strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů

Schváleno: Národní strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027

Vláda schválila Národní strategii rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050. Dokument popisuje současný stav rozvoje ITS, vizi do budoucna a formuluje opatření, kterých má být v této oblasti dosaženo. Tímto dokumentem je vytvořen základ pro aktualizaci stávajících a přípravu nových projektových záměrů ITS, které budou součástí návazného realizačního dokumentu ke Strategii, a to „Akčního plánu ke Strategii rozvoje inteligentních dopravních systémů 2022-2024“.

Autorem dokumentu je oddělení inteligentních dopravních systémů ministerstva dopravy. Na jeho tvorbě spolupracovali i naši odborníci. Gratulujeme k jeho vydání a těšíme se na spolupráci.


News: Národní strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 01