Úvodní strana  »  Novinky  »  detivdoprave.cz: Natáčení výukových videospotů

detivdoprave.cz: Natáčení výukových videospotů

V roce 2018 zpracovalo Centrum dopravního výzkumu certifikovanou Metodiku dopravní výchovy pro družiny a jiná mimoškolní zařízení. V letošním roce v rámci projektu „Implementace materiálů dopravní výchovy do výuky“ řešeného pro Ministerstvo dopravy probíhají školení pro pedagogy, vychovatele a osoby pracující s dětmi v zájmových kroužcích, jak s touto metodikou pracovat. Součástí implementace materiálů dopravní výchovy je také zpracování 5 výukových videospotů, které budou sloužit jako názorná ukázka pro práci s touto metodikou.

Natáčení probíhalo na Základní škole Arménská 21, Brno-Bohunice a jejím okolí. Tímto bychom chtěli za celý tým poděkovat ochotě a vstřícnosti pana ředitele Mgr. Petra Holánka, který nám poskytl skvělé zázemí školy k natáčení těchto výukových videospotů. Natáčení se mimo týmu pracovníků Centra dopravního výzkumu, v. v. i. zúčastnili také krajský koordinátor BESIP pro Jihomoravský kraj Ing. Pavel Čížek a zástupci Ministerstva dopravy SO BESIP. V rámci videí se natáčely vybrané aktivity z metodiky – procházka po okolí školy, mapa ideální čtvrtě, utajený policista, jízdní řady a společný výlet. Zpracované videospoty budou dostupné na webových stránkách www.detivdoprave.cz, kde dále můžete najít a zdarma stáhnout Metodiku DV včetně jejich příloh. Na těchto webových stránkách se taktéž můžete přihlásit na další školení zaměřená na problematiku dopravní výchovy.

Kontaktní osoba:

Natáčení výukových videospotů