Úvodní strana  »  Novinky  »  Nová kniha zjednoduší práci soudním znalcům

Nová kniha zjednoduší práci soudním znalcům

Nedávno vyšla nová kniha ANALÝZA POŠKOZENÍ VOZIDEL: Průvodce metodami dokumentace a kvantifikace deformační energie. Publikace vznikla ve spolupráci Centra dopravního výzkumu a Ústavu soudního inženýrství VUT. O tom, co je jejím obsahem a komu bude sloužit, jsme si povídali s její spoluautorkou Kateřinou Bucsuházy.

Můžete nám knihu představit? Co je jejím obsahem?

Kniha si klade za cíl být hlavně praktickým průvodcem celým procesem dokumentace a analýzy poškození vozidla. Obsahuje dvě hlavní části. První část je zaměřena na dokumentaci poškození vozidla – představuje různé metody i měřicí prostředky pro dokumentaci, jejich výhody, ale i úskalí, která mohou při jejich použití nastat. Snažili jsme se zařadit nejen běžně používané metody, ale také v současné době se stále častěji využívající moderní prostředky – jako třeba mobilní zařízení.
Ve druhé části jsou pak představeny různé metody pro analýzu poškození a kvantifikaci deformační energie, resp. EES. Součástí jsou také specifické příklady stanovení střetové rychlosti, jako je stanovení rychlosti při střetu s úzkou překážkou nebo stanovení rychlosti s využitím zaseknutých rychloměrů. Čtenářům také stručně představujeme metodu konečných prvků (MKP) a možnosti její aplikace při posuzování rozsahu poškození, tuhostních parametrů a také možnosti jejího použití při analýze nehodového děje.

Pro koho je kniha primárně určená?

Kniha je určená vlastně pro všechny, kteří mají zájem o problematiku analýzy dopravních nehod. Věříme, že ji ocení zejména znalci jako oporu při zpracování posudků zejména v oboru doprava či strojírenství, ale také třeba policisté při šetření nehod nebo další odborníci působící v oboru analýzy nehod. Snažili jsme se ale knihu koncipovat tak, aby byla nápomocná také budoucím odborníkům a pomohla jim se zorientovat v této problematice.

Co je největším přínosem knihy? V čem je jedinečná?

Hlavní přínos spatřujeme v tom, jak je kniha koncipovaná. Kromě teoretického představení všech metod jsme se také snažili ilustrovat na praktických příkladech všechna úskalí, limitace, i výhody, a to nejen daných metod, ale i různých prostředků. Vycházeli jsme z nárazových testů i reálných dopravních nehod, což nám umožnilo obsáhnout široké spektrum situací a podmínek (různý charakter i rozsah poškození, různá denní doba, povětrnostní podmínky apod.).

Co vás přivedlo k jejímu napsání? Proč jste se rozhodli ji napsat?

Vlastně nás k tomu přivedla i vlastní potřeba. Vzpomněli jsme si na svoje začátky v tomhle oboru a řekli jsme si, jak skvělé by bylo, kdybychom nějakou takovou ucelenou a prakticky pojatou publikaci tehdy měli k dispozici.

Knihu můžete zakoupit na e-shopu CDV.