Úvodní strana  »  Novinky  »  Nová příručka usnadní spolupráci v procesu plánování udržitelné mobility

Nová příručka usnadní spolupráci v procesu plánování udržitelné mobility

Plány udržitelné městské mobility jsou komplexními dokumenty, a jako takové vyžadují zapojení velkého množství aktérů z různých sektorů a odvětví a jejich vzájemnou koordinaci, která zajistí, že v plánu a v přijatých opatřeních budou přiměřeně zohledněny všechny výzvy a potřeby daného území. V praxi však může být pro města a zpracovatele plánů náročné zorientovat se v tom, do jaké fáze koho zapojit, jak a v rámci jakých jednání a dalších aktivit spolupracovat a jak nastavit komunikaci – pomoci jim nyní může nová publikace Centra dopravního výzkumu, manuál „Spolupráce institucí v procesu plánování udržitelné městské mobility“, která poskytuje doporučení k úspěšné a efektivní spolupráci subjektů zainteresovaných v otázce městské udržitelné mobility.

Co v příručce naleznete?

Publikace doplňuje stávající metodickou podporu a rozšiřuje příručky publikované na evropské úrovni o český kontext a místní příklady z praxe. Čtenářům nejprve obecně přibližuje spolupráci institucí v kontextu plánování udržitelné mobility, její význam a s ní spojené výzvy, pohled metodik a příklady fungování institucionální spolupráce v českém a evropském kontextu a shrnutí zkušeností českých měst v oblasti spolupráce z praxe. V praktické části poskytuje přehled toho, jaké typy institucí se mohou na přípravě plánu udržitelné městské mobility podílet a konkrétní doporučení k tomu, jak by měla probíhat spolupráce z pohledu jednotlivých institucí a z pohledu jednotlivých fází přípravy plánu udržitelné městské mobility. Nechybí příklady z praxe z Česka a Slovenska, shrnutí klíčových doporučení a vizuálně zpracovaný přehled zapojení konkrétních partnerů do jednotlivých aktivit v průběhu plánovacího procesu.

Příručku naleznete ke stažení zdarma na našem e-shopu.

Publikace byla vytvořena v rámci projektu CLIMASUM (Climate Mitigation through Sustainable Urban Mobility), který je součástí Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI), nástroje financování projektů německého Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK). Projekt CLIMASUM je řešen v rámci konsorcia partnerů z Chorvatska (ODRAZ), České republiky (CDV) a Bosny a Hercegoviny (CZZS) a jeho cílem je seznámit samosprávy v těchto státech (a dále na Slovensku a ve Slovinsku) s plány udržitelné městské mobility (SUMP) a nabídnout jim metodické nástroje pro jejich zpracování a implementaci.

Nová příručka usnadní spolupráci v procesu plánování udržitelné mobility-obr