Úvodní strana  »  Novinky  »  O první výsledky měření kvality ovzduší měli zájem členové Komise životního prostředí a zemědělství JMK

O první výsledky měření kvality ovzduší měli zájem členové Komise životního prostředí a zemědělství JMK

Stejně tak, jako v Kraji Vysočina, prezentovali řešitelé projektu Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění Plánu zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ (PAUPZKO) první výsledky zimní etapy měření na Krajském úřadu Jihomoravského kraje.

Za naši instituci na akci vystoupil Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb.

Na dotazy z pléna reagoval Mgr. Pavel Chaloupecký z firmy ENVItech Bohemia s. r. o., která s námi na projektu spolupracuje.

Přítomen byl také Mgr. Jakub Bucek z firmy Bucek s. r. o., jako partner projektu.

Co výsledky monitoringu v Jihomoravském kraji ukázaly?

V obecnější rovině upozornily na dvě významná zjištění.

  • Koncentrace Benzo[a]pyrenu se výrazně liší v jednotlivých městech a obcích,
  • na území více než jedné třetiny měst a obcí (23 ze 60) byly naměřeny zvýšené koncentrace benzo[a]pyrenu.

Podobná setkání řešitelů projektu se zástupci Komise životního prostředí a zemědělství se budou konat i dalším období, až do ukončení projektu v dubnu 2024.