Úvodní strana  »  Novinky  »  Od 20. března 2021 bude sjednoceno značení elektromobilů i dobíjecích stanic

Od 20. března 2021 bude sjednoceno značení elektromobilů i dobíjecích stanic

12. března 2021, Ostrava/Brno

News: Od 20. března 2021 bude sjednoceno značení elektromobilů i dobíjecích stanic

Evropská unie přijala požadavky na označení nově vyrobených elektrických vozidel a dobíjecích stanic proto, aby pomohla spotřebitelům lépe pochopit jejich značení a z toho plynoucí důsledky pro dobíjení. Napříč Evropou se od 20. března 2021 objeví nové a jednotné štítky, které pomohou identifikovat kompatibilní možnosti dobíjení elektrických silničních vozidel.

Tyto štítky budou umístěné:

  • u nově vyrobených vozidel, v blízkosti místa pro dobíjení a na každém dobíjecím konektoru,
  • na samostatných dobíjecích kabelech,
  • v návodu k obsluze vozidla nebo v elektronické příručce,
  • na dobíjecích stanicích v blízkosti zásuvky nebo v místě uložení kabelu pro připojení vozidla a
  • pro informační účely v prostorách automobilových dealerství

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva upravuje zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v celé Evropské unii. Směrnice řeší budoucí potřeby Evropy z hlediska zajištění širšího přístupu k „alternativním palivům“ a stanoví mj. požadavek označení nových vozidel a všech čerpacích a dobíjecích stanic tak, aby si řidiči mohli snáze vybrat variantu čerpání či dobíjení vhodnou pro jejich vůz. Směrnice upravuje zavádění nových unikátních a jednotných štítků označujících různé druhy paliva a dobíjení.

Štítky se objeví na nově vyrobených silničních vozidlech dobíjených elektřinou, která patří do jedné z kategorií:

  • mopedy, motocykly, tříkolky a čtyřkolky;
  • osobní vozidla;
  • lehká užitková vozidla;
  • těžká užitková vozidla;
  • autobusy a autokary.

Na webu https://fuel-identifiers.eu/ jsou k dispozici následující informace.

Informace pro spotřebitele

News: Od 20. března 2021 bude sjednoceno značení elektromobilů i dobíjecích stanic 02
News: Od 20. března 2021 bude sjednoceno značení elektromobilů i dobíjecích stanic 03
News: Od 20. března 2021 bude sjednoceno značení elektromobilů i dobíjecích stanic 04

Informace pro provozovatele dobíjecích míst

News: Od 20. března 2021 bude sjednoceno značení elektromobilů i dobíjecích stanic 05
News: Od 20. března 2021 bude sjednoceno značení elektromobilů i dobíjecích stanic 06
News: Od 20. března 2021 bude sjednoceno značení elektromobilů i dobíjecích stanic 07
News: Od 20. března 2021 bude sjednoceno značení elektromobilů i dobíjecích stanic 08

Zdroj: https://fuel-identifiers.eu/
Foto: ACEA