Úvodní strana  »  Novinky  »  Open Science v dopravě

Open Science v dopravě

Open Science (otevřená věda) představuje nový přístup, který zvyšuje otevřenost, integritu a reprodukovatelnost vědy, resp. výzkumu. Jeho cílem je zvýšit transparentnost a dostupnost vědeckých postupů a výsledků na všech úrovních a pro každého.

Rychlý růst digitálních technologií a nové nástroje spolupráce aktivují Open Science, což umožňuje urychlit proces přijetí otevřeného přístupu a usnadnit sdílení velkého množství informací, studijních materiálů a dat. Kultura Evropy a její schopnost sdílet výzkumné činnosti přes národní hranice, spolu s její pozoruhodnou výzkumnou a znalostní základnou, staví Evropu na přední místo ve světě z hlediska propagace a urychlení tohoto nového otevřeného způsobu práce.

Pro zohlednění změn, ke kterým dochází v oblasti provádění vědy a výzkumu, bylo finančně podpořeno řešení mezinárodního projektu BE OPEN (European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport), jenž je zaměřen na implementování Open Science v dopravním výzkumu na evropské úrovni prostřednictvím řady cílených koordinačních a podpůrných aktivit.

Projekt BE OPEN, s participací naší instituce a dobou řešení 2019-2021, je projektem typu koordinační a podpůrné akce v rámci programu Horizont 2020, jehož návrh byl úspěšně podán do výzvy MG-4-2-2018 Budování platforem otevřené vědy v dopravním výzkumu.

Cílem projektu BE OPEN je rozšířit Open Science v dopravním výzkumu a napomoci její regulaci a standardizaci. Vize projektu směřuje k vytvoření společného porozumění praktickému dopadu Open Science a identifikaci a zavedení mechanismů pro její uskutečnění v dopravním výzkumu zřízením a implementací TOPOS – dopravní observatoře a fóra pro šíření Open Science.

Podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách uvedeného projektu: https://beopen-project.eu/

Aktuálně řečtí projektoví partneři zvou zájemce na jimi pořádaný webinář dne 26. března 2021, na němž představí funkcionality výše zmíněné observatoře a fóra, tj. TOPOS Observatory and Forum Webinar. Program webináře, detaily připojení a další informace jsou k dispozici na: https://beopen-project.eu/events/topos-observatory-and-forum-webinar-1