Úvodní strana  »  Novinky  »  Pohyb organizovaného útvaru chodců

Pohyb organizovaného útvaru chodců

Výzkumná instituce Centrum dopravního výzkumu vytvořila brožuru a video spoty, jak vést organizovaný útvar chodců při pohybu v prostředí mimo školu. Je určena pro pedagogické pracovníky. Cílem řešení projektu bylo vytvořit pro pedagogy funkční a jasný text, který formou videa a brožury vysvětlí správný postup při vedení organizovaného útvaru chodců.

Prozatím nebyl vydán žádný jednotný postup, jak se při pohybu na chodníku, při přecházení pozemní komunikace a dalších situacích v dopravě a v dopravním prostředí chovat s organizovaným útvarem chodců.

Brožura je první ucelený materiál, který zohledňuje zákony a vyhlášky, které se vztahují k bezpečnému pohybu organizovaného útvaru chodců (žáků) v prostředí mimo školu. Veškeré instrukce mají oporu v zákonech. Jedná se o meziresortní přesah, který zohledňuje zákony a vyhlášky Ministerstva dopravy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zákoník práce, občanský zákoník a předpisy BOZP.

Při tvorbě brožury se vycházelo z podrobné analýzy zákonů, které upravují pohyb osob v dopravním prostředí, vztahují se k bezpečnosti ve školách a školských zařízeních. Byl zohledněn zákoník práce, který řeší kapitoly odpovědnosti osob za bezpečnost.

Součástí textového dokumentu jsou vybrané pasáže k zákonům a vyhláškám, a to jak Ministerstva dopravy – zákon č. 361/2000 Sb., silniční zákon, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které vyjmenovávají pracovníky s přímou pedagogickou prací, počty žáků a dětí v mateřských školách při pohybu mimo školu,1 vysvětlují pojmy používané v brožuře a pracují se zákony, které se dotýkají BOZP ve školství.

Pro lepší pochopení textu je zpracovaná brožura doplněna o krátké video spoty, které názorně ukazují, jak v jednotlivých situacích reagovat, jaké je vhodné a doporučené postavení pedagoga, jak si zorganizovat žáky. Videa nejsou určena pro žáky. Doplňují brožuru ve vybraných kapitolách a jsou určena výhradně pro pedagogy. Videa jsou uveřejněna na webových stránkách www.detivdoprave.cz a https://www.youtube.com/channel/UCglMYyPO4dKn06S8poXyiGA.

Brožura, včetně doplňkového názorného videa, by se měla stát nepostradatelnou součástí vzdělání každého pedagoga.

Shrnují veškeré dostupné informace o bezpečném pohybu s organizovaným útvarem chodců v oblasti zákonů a vyhlášek a implementují je do praxe.

Měla by být nedílnou součástí přípravy budoucích pedagogů a pedagog by se měl s tímto podkladem naučit pracovat tak, aby se mu stal oporou v pedagogické práci.


[1] Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů