Úvodní strana  »  Novinky  »  Připravili jsme plán udržitelné městské mobility pro Karvinou

Připravili jsme plán udržitelné městské mobility pro Karvinou

Proč je pro město a jeho občany důležitý?

Cílem plánu udržitelné městské mobility je snížení dopadů dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, tedy snížení imisní a hlukové zátěže a následků nehod. Jde také o zlepšení dostupnosti dopravy pro všechny obyvatele bez ohledu na věk nebo fyzické schopnosti. Obecně tedy jde o zvýšení kvality života ve městě.

Jak lze těchto cílů dosáhnout?

Dosáhnout těchto cílů lze podporou všech forem dopravy, zejména veřejné, pěší a cyklistické a podporou nízkoemisní nebo bezemisní dopravy. Z průzkumu dopravního chování vyplynulo, že polovina domácností v Karviné nemá automobil a pouze 6 % vlastní 2 nebo více automobilů. 1/3 třetina běžných denních cest je do 1 kilometru a 2/3 cest do 5 kilometrů. Průzkum parkování zase potvrdil překročení kapacit na sídlištích v noci až o 20 %, což vede k stáním v blízkostí přechodů nebo v křižovatkách. Vytváří také nepřehledná a někdy i nebezpečná místa zejména pro chodce. Z modelování imisní zátěže vyplynulo, že podíl dopravy na znečištěném ovzduší v Karviné je například u oxidu dusičitého v průměru 30 % a u malých částic PM2,5 v průměru 24 %. Maximální hodnoty podílu však dosahují až 50 %.

Doporučuje plán nějaká konkrétní opatření?

Doporučením pro město pro nadcházející období je pokračovat v rozvoji veřejné dopravy, včetně oprav zastávek a bezbariérových nástupních hran, případně i preference autobusů na křižovatkách. Pokračovat v budování cyklostezek, dokud nebude dokončena celá městská síť. Zlepšovat podmínky pro bezpečnou a komfortní chůzi.
V oblasti parkování na sídlištích pak byla diskutována například možnost omezení parkování větších aut a možnost jejich odstavení na okraj sídliště. Vyzdvihnout je také potřeba potenciál rozvoje třídy 17. listopadu po dokončení obchvatu, kde může dojít ke zklidnění dopravy.

Děkujeme všem kolegům, kteří se pod vedením Ing. Arch. Petr Daňka na vypracování plánu podíleli.Zdroj_Karviná_foto_Milan_Haluška_MHD Zdroj: Karviná, foto: Milan Haluška, název: MHD
Zdroj_Karviná_foto_Štefan_Špic_most na Ostravu Zdroj: Karviná, foto: Štefan Špic, název: Most na Ostravu
Zdroj_Karviná_foto_Štefan_Špic_sakury 2 Zdroj: Karviná, foto: Štefan Špic, název: Sakury
Zdroj_Karviná_foto_Štefan_Špic_sakury Zdroj: Karviná, foto: Štefan Špic, název: Sakury