Úvodní strana  »  Novinky  »  Projekt BE OPEN činí krok vpřed v implementaci otevřené vědy v dopravě spuštěním observatoře a fóra TOPOS.

Projekt BE OPEN činí krok vpřed v implementaci otevřené vědy v dopravě spuštěním observatoře a fóra TOPOS.

Otevřená věda představuje nový přístup, který zvyšuje otevřenost, integritu, reprodukovatelnost výzkumu a rychlejší pokrok. Jeho cílem je zvýšit transparentnost a dostupnost vědeckých postupů a výsledků na všech úrovních a pro každého. Umožňuje zefektivnit vědu prostřednictvím výhodnějšího sdílení zdrojů, zvýšit hodnověrnost dokonalejší verifikací a zlepšit reagování na potřeby společnosti.

Pro podporu implementace otevřené vědy v oblasti dopravy byl spuštěn evropský projekt BE OPEN. Za dva roky řešení projektu BE OPEN se podařilo

  1. Vytvoření společného chápání otevřené vědy v dopravním výzkumu předložením hlavních zásad a postupů otevřené vědy, identifikací potřeb, přínosů a prostředků k zajištění náležité a udržitelné implementace.
  2. Zapojení klíčových subjektů v oblasti dopravy a vytvoření právních specifikací pro kodex chování pro otevřenou vědu a klíčových ukazatelů pro hodnocení dopravního výzkumu, který využívá otevřenou vědu. Dále byl navržen plán pro podpoření otevřené vědy v dopravním výzkumu.
  3. Vybudování solidní znalostní základny o implementaci otevřené vědy v dopravním výzkumu, příležitostech, synergiích a integraci do společného evropského výzkumného prostoru.
  4. Nakonec bylo v rámci projektu BE OPEN vytvořeno fórum a observatoř TOPOS, jednotné místo pro zkoumání, sdílení a diskusi výzkumných poznatků, dat, publikací, softwaru a dalších informací, které jsou relevantní pro dopravní výzkum. TOPOS je online platformou přizpůsobenou dopravním výzkumným organizacím a jednotlivcům. Platforma nabízí různé služby přizpůsobené těmto uživatelům.

Z observatoře TOPOS pro organizace mají společnosti, univerzity a výzkumná centra přístup k obrovskému množství výzkumných výstupů z dopravního výzkumu, a to podle pokynů a osvědčených postupů otevřené vědy. Platforma je propojena s evropským cloudem pro otevřenou vědu (European Open Science Cloud) a je spojena se službami OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe).

Observatoř TOPOS pro jednotlivce nabízí otevřenou profesionální síť, ve které mohou profesoři, studenti, výzkumníci a odborníci v oblasti vědy a techniky sdílet a získat poznatky výzkumů. Je také otevřena občanům, kteří mají zájem dozvědět se více o dopravním výzkumu.

Fórum TOPOS poskytuje prostor pro výměnu názorů a sdílení osvědčených postupů pro zavádění principů otevřené vědy v dopravním výzkumu.

Srdečně vás zveme, abyste navštívili topos-observatory.eu a vydali se na tuto ohromující cestu otevřené výzkumné spolupráce

Další výsledky projektu naleznete na: beopen-project.eu/

Dotazy týkající se projektu BE OPEN a TOPOS lze zaslat na adresu: Caroline Alméras, generální tajemnice ECTRI a vedoucí části projektu BE OPEN zaměřené na diseminaci a zapojení, caroline.almeras@ectri.org

Projekt BE OPEN obdržel finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 824323.