Úvodní strana  »  Novinky  »  S výsledky zimního měření kvality ovzduší jsme seznámili odborníky Kraje Vysočina i zástupce tisku

S výsledky zimního měření kvality ovzduší jsme seznámili odborníky Kraje Vysočina i zástupce tisku

23. 9. 2022

V šedesáti obcích Kraje Vysočina monitorovalo Centrum dopravního výzkumu koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků včetně karcinogenního Benzo[a]pyrenu a ve vybraných obcích také další znečisťující látky. S naměřenými výsledky tento týden seznámili zástupce médií z rozhlasu i novin.

Přímo na Krajském úřadu Kraje Vysočina se konala tisková konference za účasti Mgr. Romana Ličbinského, Ph.D., ředitele Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb Centra dopravního výzkumu a Mgr. Jakuba Bucka z firmy Bucek, s. r. o., který pro krajský úřad připraví akční plán s opatřeními ve městech a obcích ke zlepšení kvality ovzduší.

Novináři na akci získali informace o výsledcích měření zimní etapy v jednotlivých obcích a využili prostor pro doplňující dotazy.

V odpoledních hodinách si totéž, ale v rozšířeném podání, vyslechli také členové komise životního prostředí Kraje Vysočina. Po ukončení projektu využijí získané informace kupříkladu k vhodnému zacílení dotací zaměřených na nápravu ovzduší v nejvíce postižených obcích.

Napsali o nás:


Tisková konference
Prezentace na zasedání komise pro životního prostředí