Úvodní strana  »  Novinky  »  Software KDE+ vyvinutý na CDV má již 221 uživatelů ze 47 států světa

Software KDE+ vyvinutý na CDV má již 221 uživatelů ze 47 států světa

Metoda KDE+ slouží k identifikaci problémových míst na mezikřižovatkových úsecích. Její výhodou je objektivita a celková rychlost analýzy. Metoda KDE+ byla v roce 2014 naprogramována do stejnojmenného software (www.kdeplus.cz), a to v prostředí JAVA a dále jako toolbox pro ArcGIS. Výstupem KDE+ analýzy je prostorová informace (GIS vrstva) lokalizující shluky dopravních nehod na síti (silnice, železnice a další).

Od roku 2014, kdy došlo ke spuštění webu kdeplus.cz, odkud si zájemci mohou software stáhnout, evidujeme 221 aktivních uživatelů ze 47 států světa. Nejvíce, 43 uživatelů, je z České republiky, následuje 29 z USA, 18 z Brazílie, 16 z Kanady, 13 ze Španělska, 11 Velké Británie a z Itálie 11.

Fotografie

Software KDE+ vyvinutý na CDV má již 221 uživatelů ze 47 států světa 01
 software - příklad