Úvodní strana  »  Novinky  »  Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu Jaký je vývoj u nás a ve světě?

Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu

Jaký je vývoj u nás a ve světě?


K tomuto aktuálnímu problému se v Praze dne 28. 5. 2018 v prostorách Poslanecké sněmovny PČR sešli domácí i zahraniční odborníci a další významní hosté.

Při ukončení akce se shodli na těchto závěrech:

Závěry mezinárodního semináře „Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu“

organizovaného Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a European Transport Safety Council (ETSC) pod záštitou Dana Ťoka, ministra dopravy, Olgy Sehnalové, poslankyně Evropského parlamentu, Jiřího Duška, senátora Senátu PČR, Mariana Jurečky, poslance Poslanecké sněmovny PČR a Milana Ferance, poslance Poslanecké sněmovny PČR.

Účastníci semináře na základě přednesených příspěvků a návazných diskuzí o faktech dokumentujících negativní dopady alkoholu na vznik a závažnost nehod v silničním provozu

 1. konstatují:
  • alkohol při řízení patří mezi hlavní příčiny závažných následků nehod jak v České republice, tak i v Evropě,
  • nehody zapříčiněné alkoholem vykazují více než 2,5 krát vyšší závažnost smrtelných následků ve srovnání s celkovým průměrem,
  • nejvyšší závažnost následků se vyskytuje u nehod, při kterých byla zjištěna hladina alkoholu v krvi viníka v rozmezí 0,81-1,0 ‰, nadprůměrnou závažnost však vykazují i nehody při minimálním obsahu alkoholu v krvi do 0,24 ‰,
  • každá 10. usmrcená osoba na pozemních komunikacích zemřela při nehodě způsobené pod vlivem alkoholu,
  • při nehodách pod vlivem alkoholu cyklisté zavinili 638 nehod (15 %) a jejich vinou bylo usmrceno 5 osob (10 %),
 2. doporučují:
  • zařadit problematiku bezpečnosti silničního provozu mezi celospolečenské priority,
  • neměnit nulovou toleranci alkoholu v silničním provozu,
  • důsledně realizovat opatření Národní strategie bezpečnost silničního provozu zaměřená na snižování závažných následků nehod způsobených pod vlivem alkoholu,
  • připravit pro poslance a senátory Parlamentu ČR faktografické shrnutí závažnosti dopadů požívání alkoholu v silničním provozu, zejména u cyklistů a doporučení pro komplexní řešení zvýšení bezpečnosti cyklistů,
  • navázat systematickou spolupráci mezi CDV a příslušnými orgány Poslanecké sněmovny a Senátu PČR a zajišťovat odborné podklady pro jejich rozhodování,
  • provést pilotní studii ověření možností použití alkoholových zámků v ČR,
  • rozvinout spolupráci s výrobci nealkoholických nápojů.

Výše uvedené závěry byly jednomyslně přijaty účastníky semináře.

Tisková zpráva Centra dopravního výzkumu, v. v. i, na téma Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu.

Prezentace