Úvodní strana  »  Novinky  »  Vydali jsme Metodiku prvotního hodnocení záměru stavby pozemní komunikace.

Vydali jsme Metodiku prvotního hodnocení záměru stavby pozemní komunikace.

Doprava má nejen řadu přínosů, ale také negativních externalit jako jsou dopravní nehody nebo dopady na životní prostředí. Zatímco dopady na životní prostředí jsou důkladně analyzovány pro hodnocení dopadů na bezpečnost (RSIA – Road Safety Impact Assessment) dlouho neexistoval jednotný postup.

Cílem RSIA je variantní analýza dopadů nových pozemních komunikací nebo významných změn stávajících komunikací na bezpečnost ovlivněné silniční sítě. RSIA by měla umožnit vybrat variantu, která bude z hlediska bezpečnosti optimální.

Aktuálně vstoupil v platnost zákon č. 178/2022 Sb., který uvádí RSIA pod názvem „prvotní hodnocení záměru“. Aby bylo možné hodnocení dle požadavků Zákona v praxi provádět, vytvořili kolegové z CDV Jiří Ambros, Pavel Havránek, Eva Jelínková a Eva Kšicová metodiku, která popisuje postup hodnocení.

Cílem metodiky je popsat postup prvotního hodnocení záměru stavby pozemní komunikace. Metodika představuje stručný praktický návod, jak by měl investor nebo správce pozemní komunikace postupovat při hodnocení záměru stavby tak, aby výsledky hodnocení naplňovaly požadavky zmíněného Zákona.

Praktickou pomůckou je i interaktivní on-line aplikace OBCHVATY, kterou vyvinuli kolegové na CDV a která umožňuje efektivně provádět příslušné výpočty a slouží jako jeden z možných nástrojů pro zjednodušení provedení prvotního hodnocení záměru.

Metodika je dostupná ke stažení zdarma na našem e-shopu.

Vydali jsme Metodiku prvotního hodnocení záměru stavby pozemní komunikace-2