Úvodní strana  »  Novinky  »  Vyšlo historicky první číslo Zpravodaje Bezpečná doprava

Vyšlo historicky první číslo Zpravodaje Bezpečná doprava

Monitoring zaměřený na bezpečnost silničního provozu u nás a ve světě začalo v roce 2024 zpracovávat Centrum dopravního výzkumu v. v. i. ve spolupráci se Samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy. Každé vydání obsahuje aktuální informaci o plnění Strategie BESIP 2021-2030, která se zaměřuje na plnění strategických cílů a klíčových ukazatelů, specifické téma čísla, zařazeny jsou výzkumné aktivity CDV a v závěrečné kapitole pak přehled novinek ze zahraničí, které mají vazbu na bezpečnost silničního provozu. Zpravodaj bude vydáván kvartálně

„Část Zpravodaje je věnovaná aktualitám z výzkumu, v prvním čísle jsme představili na deset aktuálních odborných článků, které vyšly jak v mezinárodních, tak tuzemských časopisech, namátkou: Jak česká média pokrývají téma nepozornosti v dopravě? Co ovlivňuje jízdní stopu ve směrovém oblouku? Přehled přístupů k hodnocení účinnosti zklidňovacích opatření, Nepřímé ukazatele bezpečnosti z dat plovoucích vozidel, Metoda STKDE+ odhalila střety se zvěří v místech přerušených oplocení, Vliv rychlosti jízdy a dalších faktorů na fungování automatického nouzového brzdění, Analýza dopadů pandemických omezení na nehodovost a chování účastníků silničního provozu či Průzkum používání tuningu na elektrokolech,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.

Přečtěte si 1. číslo magazínu Bezpečná doprava.

Česko je patnácté v počtu fatalit na silnicích, loni dohnalo průměr Evropské unie_obr3