Úvodní strana  »  Novinky  »  Vzdělávací program pro uživatele kombinované dopravy

Vzdělávací program pro uživatele kombinované dopravy

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci se společností Bohemiakombi spol. s r. o. a sdružením Česmad Bohemia z. s. zpracovalo nový vzdělávací program zaměřený na kombinovanou dopravu.

E-learningová podoba vzdělávacího programu je přístupná po jednoduché registraci na webové stránce: https://kd.cdvinfo.cz/

Vzdělávací program je určený zejména pro tuzemské silniční dopravce a poskytuje základní vstupní informace pro seznámení s touto možností doplnění přímé silniční nákladní dopravy. Obsahuje i řadu užitečných odkazů na další relevantní informační zdroje.

Vzdělávací program je zaměřený na nedoprovázenou kontinentální kombinovanou dopravu a obsahuje celkem sedm vzdělávacích modulů. Obsahově jsou zaměřené následovně:

  • představení kombinované dopravy, výhod a omezení,
  • právní rámec provozování a podpory kombinované dopravy,
  • technika pro kombinovanou dopravu,
  • terminály a linky kombinované dopravy,
  • kódování železničních tratí a přepravních jednotek, jízdní řády vlaků,
  • finanční aspekty využití kombinované dopravy,
  • dotační programy na podporu kombinované dopravy.

Širší využití kombinované dopravy je proto podporováno různými dotačními programy. Pro silniční dopravce může být zajímavý zejména dotační program na pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy. První kolo výzvy tohoto programu je zveřejněno zde.

V jednotlivých regionech budou uspořádány semináře pro dopravce, kde budou moci získat další informace k možnostem využití kombinované dopravy a čerpání dotačního programu na pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy. Harmonogram těchto seminářů je zveřejněn na webových stránkách vzdělávacího programu https://kd.cdvinfo.cz/.