Úvodní strana  »  Novinky  »  Workshop k projektu Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život

Workshop k projektu Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život

Parky patří v městském prostředí k hojně navštěvovaným místům jejich obyvatel, kteří zde hledají místo pro svou relaxaci a odpočinek. V období let 2018–2021 byl Mendelovou univerzitou v Brně, Centrem dopravního výzkumu, Masarykovou univerzitou a společností Archaia Brno, o. p. s. řešen projekt „Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život“. Projekt byl zaměřen na kvantifikaci znečištění vlivem dopravy a jeho vnímání občany ve vybraných parcích města Brna.

V průběhu tří let získávali řešitelé projektu informace o kvalitě půd a biomasy, měřili a zpracovávali výsledy o kvalitě ovzduší a kvantifikovali množství dopravy v okolí parků. Od návštěvníků zjišťovali subjektivní pocity týkající se jejich znečištění, které pak srovnávali s reálně zjištěnými hodnotami. Zabývali se zjišťováním pocitových důvodů vedoucích obyvatele města k návštěvám parkových ploch a jejich celkovým významem pro život ve městě. V neposlední řadě se také zabývali informacemi o reálné návštěvnosti parků a hodnotili je z hlediska historického vývoje. Ze všech získaných informací provedli komplexní analýzu a vyvodili závěry. Výjimečnost projektu tedy můžeme hledat v multidisciplinárním přístupu a vyhodnocení získaných informací napříč zkoumanými parametry. Aplikace získaných výstupů projektu bude sloužit ke zvýšení kvality prostředí městských parků.

Dne 26. května 2021 bude Mendelovou univerzitou v Brně uspořádán on-line workshop „Znečištění parků, vs. návštěvnost a využití“, který se bude týkat kvality prostředí městských parků v Brně. Workshop bude obsahovat 8-10 on-line přednášek a je určen pro účastníky z oblasti široké veřejnosti, kteří mají zájem se dozvědět nové poznatky zjištěné v rámci výše uvedeného projektu. Podrobné informace k workshopu a odkaz ke zhlédnutí naleznete v přiloženém programu.