Úvodní strana  »  Novinky  »  Za půl roku na silnicích zemřelo 233 osob

Za půl roku na silnicích zemřelo 233 osob

02. 07. 2018, Brno

Na základě předběžných policejních statistik bylo v období ledna - června 2018 v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 233 osob, o 10 více než vloni (tj. + 4,5 %). Nejméně usmrcených bylo v uvedeném období evidováno v předchozích dvou letech (shodně 223), naopak nejvíce v roce 1994 (640). V měsíci květnu bylo usmrceno 47 osob, o 15 méně než vloni (tj. – 24 %); pozn. v loňském roce byl červen měsícem s nejvyšším počtem usmrcených. Čtvrtek 14. červen 2018 byl s 5 usmrcenými osobami nejtragičtějším dnem uplynulého měsíce, 2 osoby byly usmrceny ve Středočeském kraji, po 1 osobě pak v Hl. m. Praze, Pardubickém a Moravskoslezském kraji.

Uvedený meziroční nárůst (+ 10) usmrcených osob lze jednoznačně přičíst kategorii nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. V mezidobí bylo usmrceno 56 chodců, tj. o 9 více než v loňském roce (pozn. nejvíce od roku 2012). Na všech usmrcených se tak od začátku roku chodci podíleli 24 %, přibližně každá čtvrtá usmrcená osoba tak byla chodcem. Velmi negativní je letošní bilance i z pohledu NSBSP, která v uvedeném období předpokládala maximálně 37 usmrcených chodců.

Aby byla (v oblasti strategického cíle počtu usmrcených osob) splněna Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP), nesmí být v roce 2018 usmrceno více než 393 osob, tj. o 109 méně než vloni. Měsíčně by tak v průměru nemělo být usmrceno více než 32 osob, tj. o přibližně 9 osob méně než v loňském roce. Musí tedy dojít ke snížení počtu usmrcených osob o přibližně 22 %.
Zatím nejvyšší meziroční pokles (- 17,4 %) byl zaznamenán v roce 2016, naopak nejvyšší nárůst (+ 17,5 %) byl zaznamenán v roce 2007 (pozn. rok následující po zavedení bodového hodnocení řidičů). Aktuálně bylo oproti předpokladu NSBSP usmrceno již o 63 osob více, tj. + 37 %. Na základě dosavadního trendu je evidentní, že NSBSP v oblasti usmrcených osob nebude (stejně jako v letech 2014 - 2017) ani v letošním roce splněna.

Jsme na prahu letních prázdnin, v měsících červenci a srpnu je dlouhodobě usmrceno nejvíce osob. Na kterých silnicích došlo vloni o prázdninách k fatálním (s usmrcením, resp. s těžkým zraněním) dopravním nehodám? Bližší informace jsou obsahem zprávy POZOR! Na těchto silnicích se o prázdninách umíralo.

Kontakt:

Graf 1: Vývoj usmrcených osob na pozemních komunikacích v ČR od roku 1993
Graf 1: Vývoj usmrcených osob na pozemních komunikacích v ČR od roku 1993
Graf 2: Měsíční vývoj usmrcených osob na pozemních komunikacích v ČR
Graf 2: Měsíční vývoj usmrcených osob na pozemních komunikacích v ČR
Graf 3: Měsíční rozdíl usmrcených osob na pozemních komunikacích v ČR
Graf 3: Měsíční rozdíl usmrcených osob na pozemních komunikacích v ČR
Graf 4: Kumulativní vývoj počtu usmrcených osob v roce 2018
Graf 4: Kumulativní vývoj počtu usmrcených osob v roce 2018
Graf 5: Vývoj usmrcených chodců na pozemních komunikacích v ČR
Graf 5: Vývoj usmrcených chodců na pozemních komunikacích v ČR
Graf 6: Kumulativní vývoj počtu usmrcených chodců
Graf 6: Kumulativní vývoj počtu usmrcených chodců
Graf 7: Vývoj usmrcených motocyklistů na pozemních komunikacích v ČR
Graf 7: Vývoj usmrcených motocyklistů na pozemních komunikacích v ČR
Graf 8: Kumulativní vývoj počtu usmrcených motocyklistů
Graf 8: Kumulativní vývoj počtu usmrcených motocyklistů

Za půl roku na silnicích zemřelo 233 osob   ( 1,23 MB)