Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb  »  Oblast udržitelné dopravy (O22)  »  Problematika alternativních paliv a pohonů

Problematika alternativních paliv a pohonů

Oblast 22 - Problematika alternativních paliv a pohonů

Problematika alternativních paliv a pohonů v dopravě, zejména biopaliv, CNG, vodíkových technologií, elektrických a hybridních pohonů, jejich podpora zavádění a vliv na životní prostředí, je v současnosti vysoce aktuální téma, což se odráží mimo jiné v požadavcích evropské strategie k udržitelnému rozvoji a konkrétně ve směrnici 2003/30/ES.

Činnost oblasti je převážně zaměřena na hodnocení zátěže životního prostředí v důsledku zavádění a využívání alternativních paliv a pohonů. Pracovníci oblasti provádí analýzy dostupnosti paliv, infrastruktury a vozového parku na daná automobilová paliva, dále pak ekonomické analýzy zavádění alternativních paliv ve vozových parcích a hodnocení životního cyklu výrobků. Vypracovávají návrhy rozmístění čerpacích stanic alternativních paliv v daném území a mobility management podpory čistých vozidel ve městech.

Garant problematiky:

Projekty

 • Environmentální a ekonomické posouzení opatření podpory čistých vozidel ve městech - VaV MD
 • Zhodnocení dopadů alternativních paliv v dopravě na kvalitu ovzduší a změny klimatu v závislosti na scénářích vývoje dopravy v České republice - VaV MD
 • Nové metody stanovení emisních faktorů a celkových nákladů za dobu životnosti těžkých vozidel ve smyslu směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel – VaV TA ČR
 • Dílčí zpráva ke komplexnosti využívaní alternativních zdrojů pohonu a akcentací rozlišení dopadů do složek ŽP – komerční zakázka MD
 • Studie využití CNG v nestátních organizacích – komerční zakázka MD

Služby

 • studie možnosti zavádění alternativních paliv v městské hromadné dopravě a meziměstské linkové dopravě
 • studie možnosti zavádění alternativních paliv v uzavřených vozových flotilách
 • ekonomické vyhodnocení a porovnání zavádění alternativních paliv včetně externalit
 • návrh rozmístění infrastruktury čerpání pohonných hmot
 • návrh opatření zvýhodňující provoz „čistých vozidel“
 • konzultační činnost v oblasti alternativních paliv – legislativa, možnosti financování
 • optimalizace vedení linek MHD s ohledem na specifika alternativního paliva