Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize dopravních technologií a lidského faktoru  »  Oblast analýz dopravního chování a modelování dopravy (O42)

Oblast analýz dopravního chování a modelování dopravy (O42)

Oblast se zabývá sběrem dat o dopravním chování, metodikou sběru dat, z ní vyplývajících specifik dat a následnou analýzou dat o dopravním chování. Bez znalosti těchto dat není možné porozumět chování lidí, kteří dopravu tvoří a není ani možné dopravní chování predikovat. Odborníci z oblasti vytvořili certifikovanou metodiku na realizaci průzkumů dopravního chování (Metodika aktivitně-cestovního průzkumu). V případě tohoto typu průzkumů jde o standardizovaný dotazník i metodiku v podobě průzkumu odhalených preferencí (revealed preference). Zabýváme se i průzkumy vyjádřených preferencí (stated preference) a jejích aplikací v problematice dopravy a mobility. Podíleli jsme se na realizaci průzkumů dopravního chování v několika městech v ČR a SR, na průzkumech odhalených preferencí pro studie proveditelnosti i pro městskou mobilitu.

Další oblastí našeho zájmu a specializace je modelování dopravy, zejména strategické predikční agregované multimodální poptávkové modelování, ale směřujeme i k pokročilejším modelům pracujícím s desagregovanou poptávkou. Dopravní modely slouží k posuzování vlivu demografického vývoje, rozvoje území a některých dopravních opatření na intenzity dopravy (a to nejen individuální automobilové dopravy, ale všech dopravních módů - veřejné dopravy, cyklistické i pěší), změnu dopravní poptávky a vztahů zdroj/cíl v modelovaném území . Dopravní modely slouží k podpoře rozhodování kompetentních orgánů o realizaci a prioritizaci infrastrukturních staveb a zavedení dopravních opatření a jsou u všech větších projektů spolufinancovaných se strukturálních zdrojů EU vyžadované JASPERS. V praxi v České republice zatím bohužel není reflektováno omezení dopravních modelů a přikládají se jim nadpřirozené schopnosti. Pracujeme proto také na nastavení standardů kvality dopravních modelů a to jak v oblasti vstupních dat, tak postupů při tvorbě jednotlivých pod-modelů (kroků 4-stupňového modelu) a vyjasnění omezení různých typů dopravních modelů.

Dále se věnujeme strategickému dopravnímu plánování s ohledem na udržitelnost, které si postupně nachází místo i v České republice. Důvodem jsou zvyšující se požadavky na mobilitu, ale také podmínění čerpání financí ze strukturálních fondů EU existencí plánu (zatím u větších měst). Tato problematika je důležitá zejména pro státní správu a samosprávu, ale i pro větší podniky.

Reference:

Vedoucí oblasti: