Úvodní strana  »  Výzkum  »  Projektové weby  »  Projekt e-FEKTA

e-FEKTA - Posilování městského úřadu Litoměřice a Drážďany v oblasti udržitelné mobility


e-FEKTA 02
e-FEKTA 01

Popis projektu

Město Litoměřice společně s městem Drážďany a Centrem dopravního výzkumu (CDV) realizují projekt e-FEKTA, jehož cílem je posílit institucionální kapacitu obou měst v oblastech udržitelné dopravy a využití obnovitelných zdrojů energie.

V rámci projektu město Litoměřice zpracuje plán udržitelné městské mobility s využitím zkušeností města Drážďany a za odborné asistence CDV. V obou městech budou zaváděny a testovány systémy akumulace energie ze solárních panelů pro dobíjecí stanice elektromobilů. Analyzován bude také potenciál a předpoklady pro další zavádění elektromobility ve městech.

Projekt získal podporu z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 (Evropský fond pro regionální rozvoj) ve výši 742 tis. EUR (85 % celkových výdajů projektu) na období let 2017 až 2019. Celkové výdaje projektu činí 873 tis. EUR.

Kontaktní osoby

- vedoucí projektu,
- managerka projektu