Úvodní strana  »  Výzkum  »  Projektové weby

Projektové weby

CIVINET – síť měst a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility

CYKLODOPRAVA – knihovna informací o cyklistické dopravě

ČESKO V POHYBU – první celostátní průzkum dopravního chování/p>

DATANU – Databáze judikatury k náhradě újmy na zdraví (včetně „kalkulačky“ pro výpočet výše ztížení společenského uplatnění podle metodiky Nejvyššího soudu)

DATO – Rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích

DĚTI V DOPRAVĚ

DOPAD – Hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost (metodika + podpůrná aplikace)

Dynamický komfort – objektivní posouzení komfortu cesty pro cyklisty

e-FEKTA – Posílení institucionální kapacity Litoměřic a Drážďan v oblastech udržitelné dopravy a využití obnovitelných zdrojů energie.

eGUTS – Využití potenciálu elektromobility

IDEKO – Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné nebo nepřiměřené chování účastníků silničního provozu

KDE BOURÁME? – přehledná mapa ukáže kritická místa na pozemních komunikacích v ČR

KDE+ – znamená vše o nové metodě identifikace kritických míst na pozemních komunikacích

KONFLIKT Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v českém prostředí

MELA – Metoda LARP v dopravní výchově

M-KŘIŽOVATKY – Moravské křižovatky

MOBILITA – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v CDV

OBSERVATOŘ – bezpečnosti silničního provozu

REPADO – rehabilitační program pro řidiče

RUPOK – informace o přerušení úseků silniční a železniční sítě v důsledku působení přírodních procesů

SAMO – zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků

SFDI – Interaktivní mapa kritických míst na síti dálnic a silnic I. třídy

SRAŽENÁ ZVĚŘ – podrobná mapa srážek se zvěří

TRAFFIC SNAKE GAME – dopravní výchova dětí

TRANSGREEN – ekologicky šetrná a bezpečná dopravní síť

TRISK – Doprava a přírodní pohromy

VEOBEZ – Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích