Projekt TRANSGREEN

Základní údaje

Zahájení: 1. ledna 2017
Ukončení: 30. června 2019
Doba trvání: 30 měsíců
Finanční podpora: Program nadnárodní spolupráce Interreg Danube
Celkový rozpočet: 2 481 321,16 €
Finanční podpora z ERDF: 2 109 122,95 €
Webové stránky projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen

Logo TRANSGREEN - interreg

 

Projekt TRANSGREEN #1
Zachování karpatské biodiverzity je ústředním tématem projektu TRANSGREEN,
jehož snahou je najít takové řešení rozvoje infrastruktury v našem regionu,
který bude mít minimální dopad na místní přírodu.

Aktuálně se plánuje rozvoj sítě dálnic a železnic, které spojují klíčové oblasti České republiky a propojují zemi se zbytkem Evropy. Tato „velká infrastruktura“ má být vybudována napříč horským systémem Karpat, což znamená, že bude procházet cennými ekosystémy nacházejícími se v chráněných přírodních oblastech, včetně lokalit Natura 2000. Hrozí, že dojde k jejich narušení a fragmentaci. Aby se těmto hrozbám předešlo a zmírnila se možná zátěž na přírodu, snaží se projekt TRANSGREEN v České republice, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a na Ukrajině přispět k rozvoji ekologicky šetrné a bezpečné dopravní sítě.

Projekt TRANSGREEN sdružuje organizace přímo zapojené do plánování rozsáhlých infrastrukturních projektů, jakož i do ochrany přírody, což zajišťuje integrovaný přístup k rozvoji bezpečnějšího dopravního systému v oblasti Karpat, který bude zároveň šetrný k přírodě: národní a regionální orgány, mezinárodní organizace, výzkumná centra a vysoké školy, dálniční společnosti, ekologické organizace. Tyto organizace mají znalosti, schopnosti, zkušenosti a pravomoci vypracovat konkrétní řešení s cílem snížit dopad na životní prostředí a navrhnout vhodné prvky zelené infrastruktury. Jedním z hlavních cílů bude zachování nepřerušovaných ekologických koridorů, které zaručí volný pohyb druhů nejvíce ohrožených dopady dálnic a železnic: velkých šelem (medvěd hnědý, vlk a rys), jakož i některých druhů býložravců.

Projekt TRANSGREEN #2

Konkrétní opatření týkající se plánování, výstavby, řízení a monitorování velké infrastruktury se zaměří na čtyři pilotní projekty: dálnice přes Vizovické vrchy (Česká republika – Slovensko), dálnice v úseku Tîrgu Mureș – Iași (Rumunsko), železniční trať Curtici (Radna) – Deva (Rumunsko), dálnice v úseku Miškovec (Maďarsko) – Košice (Slovensko) – Užhorod (Ukrajina). V rámci projektu bude také vytvořen soubor norem pro integrované plánování projektů a bude prosazováno jejich začlenění do principů veřejné správy v celé oblasti.

Partneři projektu

 • Česká republika – Hnutí DUHA Olomouc (Friends of the Earth Czech Republic), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Centrum dopravního výzkumu
 • Rakousko – Dunajsko-karpatský program WWF (vedoucí projektu), sekretariát Karpatské úmluvy
 • Maďarsko – CEEweb pro biologickou rozmanitost
 • Rumunsko – Sdružení „Milvus Group“, rumunská pobočka WWF
 • Slovensko – Národní dálniční společnost, Státní ochrana přírody Slovenské republiky, SPECTRA – Centrum excelence Evropské unie při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě

Přidružení partneři projektu

 • Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
 • Rakousko – Ministerstvo dopravy, inovací a technologie
 • Maďarsko – Národní společnost pro rozvoj infrastruktury, s.r.o
 • Polsko – Ministerstvo infrastruktury a výstavby
 • Rumunsko – Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy
 • Slovinsko – Ministerstvo infrastruktury
 • Ukrajina – Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů, Zakarpatská regionální státní správa – odbor životního prostředí a přírodních zdrojů

Finanční podpora

Projekt TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Lépe propojený a energeticky zodpovědný Dunajský region – specifický cíl: Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí.

 

Projekt TRANSGREEN #3
Projekt TRANSGREEN #4
Projekt TRANSGREEN #5