Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Drtivá většina Čechů je proti toleranci alkoholu za volantem

Drtivá většina Čechů je proti toleranci alkoholu za volantem

Tisková zpráva

16. 04. 2019, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

TZ: Drtivá většina Čechů je proti toleranci alkoholu za volantem 04

V závěru roku 2018 proběhl pravidelný celosvětový průzkum postojů účastníků silničního provozu (E-Survey of Road Users’ Attitudes), který byl mj. zaměřen na oblasti týkající se např. rychlosti, bezpečnostních pásů a také alkoholu. Průzkumu se účastnily desítky tisíc respondentů, jen v rámci EU přibližně 21 000. [1]

V České republice se průzkumu zúčastnilo 989 respondentů. „Téměř 2/3 dotázaných bylo bezvýhradně pro zachování tzv. nulové tolerance alkoholu, dalších 12 % spíše pro, 11 % nebylo rozhodnuto. Na druhé straně jen 8 % respondentů bylo zcela proti zachování současného limitu“, říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává: „Velmi zajímavé je srovnání s evropskými zeměmi. Odpovědi jsou velmi podobné jako v České republice, tzn. že i v zemích, které mají nějakou toleranci alkoholu za volantem povolenou, jsou ve většině lidé proti alkoholu za volantem.“ Detailní výsledky průzkumu za Českou republiku budou zveřejněny v průběhu několika týdnů, evropské výsledky pak pudou publikovány v červnu 2019.


TZ: Drtivá většina Čechů je proti toleranci alkoholu za volantem 01

Na souvislosti alkoholu a fatálních nehod opakovaně upozornila Evropská rada pro bezpečnost v dopravě (European Transport Safety Council). Podle odhadů Evropské komise by nemuselo být na 5 000 osob ročně na silnicích v EU usmrceno, pokud by byli všichni střízliví. [2]

Spotřeba alkoholu v zemích Evropské unie

Česká republika patří dlouhodobě k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu. Podle posledních údajů zveřejněných Světovou zdravotnickou organizací skončila Česká republika s roční spotřebou 14,4 litrů alkoholu na osobu jen těsně za Litvou (pozn. 15,0 l/osobu). Diametrální rozdíl je v konzumaci alkoholu mezi muži a ženami. Zatímco ženy v České republice spotřebovaly za rok 6,1 l alkoholu, u mužů bylo evidováno neuvěřitelných 23,2 litrů alkoholu. Např. v Itálii byla oproti České republice evidována prakticky poloviční spotřeba. [3]


TZ: Drtivá většina Čechů je proti toleranci alkoholu za volantem 02

I nízké hladiny alkoholu u viníku nehod mají fatální následky

V období let 2012-2018 (pozn. rok 2018 byl sedmým rokem realizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020) bylo v České republice evidováno 1 461 nehod se zraněním, které zavinili řidiči, u nichž byla zjištěna přítomnost alkoholu do 0,5 ‰. Přestože se v relativním srovnání (zejména celkové nehodovosti, kde převažují nehody jen s hmotnou škodou) jedná o relativně nízkou hodnotu, počet usmrcených i těžce zraněných osob není zanedbatelný. V uvedeném období bylo při těchto nehodách usmrceno 58 osob (z toho 30 vlastním zaviněním, tj. 52 %), 228 osob bylo těžce zraněno (z toho 140 vlastním zaviněním, tj. 61 %), 1 567 osob pak bylo zraněno lehce (905 vlastním zaviněním, tj. 58 %). Ekonomická ztráta dosáhla minimálně 3,6 miliard Kč.

Nehody se smrtelným, těžkým či lehkým zraněním zaviněné řidičem s přítomností alkoholu do 0,5‰ v letech 2012 – 2018 lze zobrazit v aplikaci DOPRAVNÍ NEHODY V ČR.


TZ: Drtivá většina Čechů je proti toleranci alkoholu za volantem 03

Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu

K tématu alkoholu za volantem se v prostorách Poslanecké sněmovny PČR sešli v loňském roce domácí i zahraniční odborníci a další významní hosté. Účastníci semináře na základě přednesených příspěvků a návazných diskuzí o faktech dokumentujících negativní dopady alkoholu na vznik a závažnost nehod v silničním provozu konstatovali mj., že nehody zapříčiněné alkoholem vykazují více než 2,5 krát vyšší závažnost smrtelných následků ve srovnání s celkovým průměrem; nadprůměrnou závažnost však vykazují i nehody při minimálním obsahu alkoholu v krvi do 0,24 ‰. Jedno z hlavních doporučení pak bylo neměnit nulovou toleranci alkoholu v silničním provozu. Detailní informace včetně prezentací jsou k dispozici zde.

[1] E-Survey of Road Users’ Attitudes
[2] European Transport Safety Council: PROGRESS IN REDUCING DRINK DRIVING IN EUROPE, February 2018
[3] Global status report on alcohol and health 2018 (WHO)
[4] DOPRAVNÍ NEHODY V ČR