Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Nesprávné předjíždění může za nárůst usmrcených na silnicích

Nesprávné předjíždění může za nárůst usmrcených na silnicích

Tisková zpráva

17. 09. 2018, Brno

Nesprávné předjíždění může za nárůst usmrcených na silnicích 05

V období ledna-srpna bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 349 osob, meziročně se tak jedná o 8% nárůst (25). Těžce zraněno pak bylo 1 565 osob, tj. o 55 osob méně (- 3 %).

Co stojí za meziročním nárůstem?

Faktorů, které dopravní nehody a jejich následky ovlivňují je celá řada. V souvislosti s uplynulým obdobím bylo velmi často skloňováno teplé počasí v kombinaci s únavou. Pokud srovnáme jednotlivé dílčí cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP), nejhorší meziroční bilanci evidujeme u nesprávného předjíždění. V jeho důsledku bylo v průběhu osmi měsíců usmrceno 70 osob, tj. o 20 více (+ 40 %); těžce zraněno pak dalších 200 osob, tj. meziročně o 32 více (+ 19 %).

Národní strategie již byla v některých oblastech překročena

Díky letošní tragické bilanci v oblasti usmrcených dětí (pozn. aktuálně 15 usmrcených) došlo k překročení celoročního předpokladu již v měsíci červnu. Druhým, zatím posledním, dílčím cílem, který překročil celoroční stanovený předpoklad, byli usmrcení motocyklisté (pozn. aktuálně 65); zde došlo k překročení v srpnu. Meziročně je zaznamenán negativní vývoj v oblasti usmrcených u 6 z 11 dílčích cílů, v oblasti těžce zraněných osob pak u 5 z 11 dílčích cílů.

Nesprávné předjíždění může za nárůst usmrcených na silnicích 01

Hl. m. Praha překročilo celoroční stanovený předpoklad NSBSP v oblasti usmrcených osob již v červenci, aktuálně je evidováno v Praze 23 osob, 19 z nich (83 %) bylo chodci. Ve třech krajích (Středočeském, Olomouckém a na Vysočině) došlo k překročení celoročních předpokladů v oblasti usmrcených osob v srpnu, v Jihočeském kraji pak v oblasti osob těžce zraněných. Při meziročním srovnání počtu usmrcených osob byla situace horší u 7 ze 14 krajů, ve Středočeském kraji bylo usmrceno meziročně nejvíce osob (+ 21, tj. + 50 %). Při meziročním srovnání počtu těžce zraněných osob byla situace horší u 4 ze 14 krajů, ve Středočeském kraji bylo těžce zraněno meziročně nejvíce osob (+ 51, tj. + 22 %).

Nesprávné předjíždění může za nárůst usmrcených na silnicích 02

Správné předjíždění

Příklady jak správného, ale také nesprávného předjíždění jsou obsahem následujícího videa.Detailní informace jsou k dispozici zde.


Nesprávné předjíždění může za nárůst usmrcených na silnicích 03 Nesprávné předjíždění může za nárůst usmrcených na silnicích 04