Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Tisková zpráva: Poklepání základního kamene Dopravního VaV centra

Tisková zpráva

Poklepání základního kamene Dopravního VaV centra

V Brně dne 11. 2. 2011 v 15,00 hodin v budově Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) Líšeňská 33a v Brně se uskuteční slavnostní poklepání základního kamene „Dopravního výzkumného a vývojového centra“ s následnou tiskovou konferencí s ministrem dopravy Vítem Bártou, primátorem města Brna Romanem Onderkou, senátorem Karlem Korytářem. Pozváni byli kromě zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které prostředky na výstavbu centra poskytlo, také ministr vnitra Radek John, 1. náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková, policejní prezident Petr Lessy a další významní hosté.

Projekt Dopravního VaV centra udělený CDV v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 - Regionální VaV centra je financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR v celkové výši 463 130 480,- Kč. Projekt zahájil svou činnost 1. 1. 2011.

Realizace projektu přispěje ke komplexnímu rozvoji dopravního sektoru, a zejména aplikaci výsledků vědy a výzkumu do komerčního prostředí. Unikátní výzkumná infrastruktura poskytne podporu nejen pro samotný výzkum, ale také pro uživatele z řad státní správy, kde napomůže zefektivnění plánování, výstavby, správy a údržby staveb dopravní infrastruktury, včetně environmentálních a bezpečnostních aspektů, tuzemských i zahraničních vysokých škol, kterým vytvoří zázemí pro uskutečňování experimentální a poloprovozní činnosti, a u výrobních, dopravních, provozních či stavebních firem u nás i v zahraničí podpoří zavádění nových technologií do praxe.

Brno, 11. února 2011

 

Ke stažení: