Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Tiskové zprávy - archiv

Tiskové zprávy - archiv

 

BESIP slaví 50. narozeniny

4.5.2017

BESIP slaví v květnu tohoto roku půlstoletí své existence. Za tak dlouhou dobu „prožil“ řadu společenských a politických změn a musel se vypořádat například i s nástupem moderních technologií, které dnes považujeme ve svém každodenním životě za samozřejmé. Ale jsou řidiči a všichni účastníci silničního provozu opravdu tak jiní, než byli před 50 lety?

  Světový týden bezpečnosti

  3.5.2017

  V celonárodním dotazníkovém průzkumu provedeném Centrem dopravního výzkumu (CDV) přiznalo překračování nejvyšší dovolené rychlosti do 10 km v hodině průměrně 86 % respondentů. Těch, kteří jezdí ještě rychleji, bylo 66 %. Z výsledků vyplývá, že většina řidičů faktor nepřiměřené rychlosti stále podceňuje.

   7. Vědecká rada BIC Brno

   27.4.2017

   Již posedmé se ve čtvrtek 20. dubna 2017 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách Centra dopravního výzkumu v Brně. Hlavním hostem zasedání byl náměstek ministryně školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Robert Plaga, který se členy vědecké rady a přítomnými hosty diskutoval o záměrech MŠMT v oblasti výzkumné činnosti vysokých škol.

    Výsledky moderního dopravního výzkumu chceme rychleji zavádět do praxe Zakládáme proto nové Centrum transferu technologií

    19.4.2017

    Každý den po světě cestují miliony lidí. Do cíle chtějí dorazit co nejdříve a nejpohodlněji. To vyvíjí značný tlak nejen na výrobce nových dopravních prostředků, ale také na efektivní plánování dopravy, kvalitu dopravní infrastruktury a bezpečnost silničního provozu. Jde také o to, aby doprava neničila životní prostředí a zanechala na něm stopu co nejmenší.

     Litoměřice a Drážďany zahájily spolupráci na projektu e-FEKTA

     2.3.2017

     Brno, 2. března 2017 - Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč dnes přijal na radnici místostarostku Drážďan Evu Jähnigen. Společným pracovním setkáním představitelů radnic, jejich týmů a zástupců Centra dopravního výzkumu (CDV) tak byla oficiálně zahájena realizace nadnárodního projektu e-FEKTA, jehož cílem je posílit institucionální kapacitu obou měst v oblastech udržitelné dopravy a využití obnovitelných zdrojů energie.

     Dopravní nehody nás v roce 2015 stály 68 miliard, zemřelo 737 osob

     21.12.2016

     Brno, 21. prosince 2016 – Vývoj nehodovosti a jejich následků v Čeké republice nebyl v posledních dvou letech příznivý. Bude-li tento trend i nadále pokračovat, bude za několik let provoz na českých silnicích jedním z nejnebezpečnější v celé Evropě. Kromě osobních tragédií způsobují dopravní nehody také stále rostoucí celospolečenské ztráty. Ty loňské jsou znovu rekordní. Dosáhly 68 miliard korun.

     Problém neoprávněných vstupů do prostoru dráhy lze řešit

     8.12.2016

     Brno, 8. prosince 2016 – Neoprávněné vstupy do prostoru dráhy jsou v České republice velmi frekventovaným a do značné míry i společensky přijatelným jednáním, ačkoliv se jedná o chování vysoce rizikové a zároveň nelegální – jde o porušení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 4a o ochraně dráhy. Každoročně se v důsledku tohoto chování odehraje okolo 250 střetů osob s drážními vozidly, které končí až v 80 % případů smrtí.

     Nezanedbatelné jsou i následky materiální a to v souvislosti se zpožděním vlaků a škodami na vozidlech nebo infrastruktuře. Střet také znamená značný stres pro strojvedoucího. Škody působí i samotný nelegální pohyb osob po železničním svršku. Tam, kde je intenzivní, může například docházet k nebezpečnému sešlapání štěrkového lože.

     Modernizaci D1 pohlídá v příštím roce až pět úsekových měření rychlosti

     23.11.2016

     Praha, 23. listopadu 2016 – Plynulejší provoz, méně nehod a nebezpečných situací mají zajistit v průběhu příštího roku detekční kamery v dlouhodobých omezeních na D1. Letos se úsekové měření rychlosti osvědčilo v úseku před Brnem, kde ubylo o třetinu nehod a pouze tři řidiči ze stovky projíždějících dostali pokutu. Ministerstvo dopravy ve spolupráci s dopravní policií a Ředitelstvím silnic a dálnic plánují úsekové měření rychlosti dál používat na modernizaci brněnské dálnice.

      Počet seniorů prudce narůstá, znamená to větší rizika v dopravě

      4.10.2016

      Praha, 4. října 2016 – V roce 2015 žilo v České republice 1,8 milionu osob ve věku 65 a více let. Jejich počet poroste – v roce 2030 by jich mělo být už 2,6 milionu. Podle odhadů budou u nás za 20 let lidé nad 65 let tvořit celou třetinu obyvatel.
      Jsme na to připraveni? Co to znamená pro dopravu? Jak zajistit seniorům bezpečnou mobilitu?

      Vzniká nová platforma pro udržitelnou mobilitu pod křídly značky Město s dobrou adresou

      21.7.2016

      Praha, 21. 7. 2016 – S otázkou, jak zachovat města dostupná, prosperující a přitom přívětivá pro život, si dopravní odborníci lámou hlavu už řadu let. Realita zatím není moc povzbuzující. Centra našich měst jsou plná vozidel stojících či jedoucích a provoz houstne. Dopravní zácpy, hluk, prach a ovzduší znečisťující plyny, to je každodenní realita. Člověk si při chůzi musí dávat pozor, aby neskončil pod koly některého z aut. Nemusí to tak být.