Úvodní strana  »  Novinky  »  Jsme hrdými držiteli HR Award

Jsme hrdými držiteli HR Award

Dne 6. září 2021 byla Centru dopravního výzkumu udělena cena HR Excellence in Research. Získání této ceny udělované Evropskou komisí je známkou kvality v péči o lidské zdroje ve výzkumné a akademické sféře.

Toto ocenění je však zároveň také závazkem pro pokračující rozvoj instituce a vytváření příznivých podmínek pro naše pracovníky. Na začátku projektu bylo od zaměstnanců přes dotazníkové šetření zjištěno, co je třeba v rámci instituce změnit. Následovalo vytvoření analýzy, a po té akčního plánu, který je součástí nynější implementační fáze projektu. Během implementace budou postupně realizovány jednotlivé naplánované změny. Akční plán je zveřejněn na webových stránkách pod záložkou  HR Award Mezi plánové aktivity patří např. spolupráce s vysokými školami a dalšími výzkumnými institucemi, zavedení jazykových kurzů a celkové zvýšení a prohloubení jazykové vybavenosti zaměstnanců nebo spuštění programu vědeckého mentoringu.

Po dvou letech od udělení ceny bude provedeno hodnocení instituce, zda se podařilo dosáhnout všech cílů a posléze bude naše Centrum dopravního výzkumu hodnoceno každé tři roky. 

Seznam institucí, které již ocenění obdržely, je k nahlédnutí zde.