Úvodní strana  »  Novinky  »  Projekt CLIMASUM: Udržitelnou městskou mobilitou ke zmírnění klimatických změn

Projekt CLIMASUM: Udržitelnou městskou mobilitou ke zmírnění klimatických změn

Podpora udržitelné mobility představuje jednu z možností, jak zmírnit negativní klimatické změny a jejich dopady. Projekt CLIMASUM upozorňuje na problém budoucnosti mobility v kontextu udržitelnosti, participativního přístupu a prioritizace strategií pro budoucnost Evropy, jako je například Zelená dohoda pro Evropu – prostřednictvím chytrého, udržitelného a inovativního plánování mobility. Centrum dopravního výzkumu je součástí mezinárodního konsorcia projektu vedeného organizací ODRAZ – Udržitelný rozvoj obcí (sekretariát CIVINET Chorvatsko-Slovinsko-Jihovýchodní Evropa), spolu s dalším partnerem, Centrem pro životní prostředí (CZZS) z Bosny a Hercegoviny. Projekt klade důraz na koncept SUMP (plánů udržitelné městské mobility) a snižování rozdílů v plánování dopravy a mobility mezi západní, střední a jihovýchodní Evropou a na podporu plánování udržitelné mobility v těchto oblastech prostřednictvím odborného vzdělávání.

Projekt je podpořen z Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI) německého Spolkového ministerstva pro životního prostředí, ochranu klimatu a jadernou bezpečnost (BMU).

Více o Evropské klimatické iniciativě (EUKI): www.euki.de/en

Více o projektu