Úvodní strana  »  Výzkum  »  Dopravní infrastruktura a životní prostředí  »  Oblast nemotorové dopravy (O23)

Oblast nemotorové dopravy (O23)

Oblast přináší prostřednictvím osvětového programu praktické návrhy podpory nemotorové dopravy, ať už na úrovni státní správy, samosprávy či zájmové sféry. Dále zkoumá podmínky pro uplatnění cyklistické a pěší dopravy jako rovnocenné a integrované části celého dopravního systému. Zaměřuje se na komplexní řešení dopravy ve městě, se zvláštním zřetelem na preferenci udržitelné dopravy a projekty managementu mobility s cílem minimalizovat dopravní problémy vznikající v důsledku silného automobilového provozu v městském prostředí.

Jedním ze základních cílů dopravní politiky ČR je systematická podpora dopravy přátelské k životnímu prostředí. Mezi takové druhy dopravy jednoznačně patří i cyklistika.

Všem jsou nepochybně zřejmá její pozitiva:

 • bezhlučnost a nulové emise
 • finanční nenáročnost
 • velký přínos pro naše zdraví - půlhodinová jízda denně je vynikající prevencí proti civilizačním chorobám,
 • flexibilita v dopravním provozu,
 • kolo jako prostředek pro rozvoj společenských vztahů - vychovává k humanitě a družnosti
 • rozvoj aktivního cestovního ruchu.

Další rozvoj je nastíněn v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR, která usiluje o zvýšení bezpečnosti silničního provozu, o změnu životního stylu ve prospěch našeho zdraví a životního prostředí a přináší také náměty pro efektivní rozvoj cykloturistiky a podporu kvalitních projektů v rámci cyklistické dopravy.

Obliba cyklistiky jako alternativního druhu dopravy a rovněž vzrůstající podpora cykloturistiky s sebou neodmyslitelně přináší zvyšující se nároky na zajištění dostatečné informovanosti o této problematice. Jednou z možností efektivního sdílení informací a dat je využití potenciálu geoinformačních technologií (např. GIS, webový a mapový server). Oblast nemotorové dopravy se snaží právě touto cestou předávat nejnovější informace laické i odborné veřejnosti.

V neposlední řadě se Oblast nemotorové dopravy zabývá zpracováním studií, strategií a generelů cyklistické dopravy.

Vedoucí:

Služby

 • zpracování strategií rozvoje cyklistické a pěší dopravy na národní, regionální a místní úrovni
 • zpracování studií a generelů cyklistické dopravy ve městech a regionech
 • vytvoření projektové dokumentace značení cyklistických a pěších tras
 • informační a metodický pasport
 • posouzení dopravní strategie z pohledu udržitelnosti s využitím indikátorů pro udržitelnou mobilitu (příjemci: městské úřady, krajské úřady, občanská sdružení)
 • zpracování plánů mobility pro lokality zahlcené automobilovou dopravou: návrh akčních plánů pro „zdravou dopravu“ (příjemci: městské úřady), podnikové plány mobility (příjemci: velké a střední podniky), příprava školních plánů mobility dětí (příjemci: vedení škol, městské úřady),
 • analýza potenciálu pro uplatnění zásad managementu mobility, jehož cílem je vhodně přerozdělit podíly jednotlivých druhů doprav ve prospěch šetrnějších druhů dopravy k našemu životnímu prostředí (příjemci: městské úřady, subjekty soukromého sektoru, sdružení podnikatelů, veřejné instituce a neziskové organizace),
 • metodické pokyny a příklady nejlepší praxe ze zemí EU, USA, Norska, Švýcarska na téma současná poptávka po dopravě, její zákonitosti, vlivy a udržitelná řešení a práce s veřejností za účelem rozumného využívání automobilové dopravy (příjemci: městské úřady, veřejné instituce a neziskové organizace),
 • zpracování geoprostorových dat prostřednictvím geoinformačních technologií

Projekty - domácí

 • Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR
 • SONDA - Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury
  Zadavatel: Ministerstvo dopravy ČR
 • Analýza možností tipů na cyklovýlety
  Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Zabezpečení rozvoje cyklistické dopravy v ČR
  Zadavatel: Ministerstvo dopravy ČR
 • Cyklistická infrastruktura
  Zadavatel: Ministerstvo dopravy ČR
 • Implementace cyklostrategie pro odbor 120
  Zadavatel: Ministerstvo dopravy ČR

Projekty - zahraniční

 • Central MeetBike
  Zadavatel: CENTRAL EUROPE PROGRAMME
 • EPOMM PLUS: European Platform on Mobility Management Partners Learning Urban Sustainability
  Zadavatel: Evropská komise
 • POINTER - Support Action for Evaluation and Monitoring of CIVITAS Plus
  Zadavatel: Evropská komise
 • Nástroj řízení kvality městské dopravy
  Zadavatel: Evropská komise
 • ICT aplikace pro bezpečné jízdy na kole v Evropě
  Zadavatel: Evropská komise