Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb  »  Oblast analýzy složek životního prostředí (O23)

Oblast analýzy složek životního prostředí (O23)

Činnost oblasti je zaměřena zejména na dopad dopravy na složky životního prostředí. V rámci projektů a zakázek se zabýváme komplexně problematikou organického i anorganického znečištění ovzduší, zemin, vod, sedimentů a bioty. Dále také složením stavebních materiálů jako jsou asfaltové směsi a betony a možnostmi uvolňování škodlivých látek z nich. Provádíme výzkum a systematicky získáváme nové poznatky, které spočívají v tvorbě metodických postupů, zpracovávání podkladů pro legislativu a technické předpisy. Dále provádíme krátkodobý i dlouhodobý zakázkový monitoring různých ukazatelů kvality životního prostředí, vyhodnocujeme výsledky a navrhujeme případná opatření vedoucí ke zlepšení stavu.

Oblast velmi úzce spolupracuje s Laboratořemi Centra dopravního výzkumu, zejména pak s Laboratoří životního prostředí, která je vybavena špičkovou přístrojovou technikou umožňující provádět zakázkovou činnost na odborné úrovni ve vysoké kvalitě. Disponuje mnoha přístroji pro odběry environmentálních vzorků, jejich zpracování a přípravu k chemickým a toxikologickým analýzám a následnému kvalitativnímu i kvantitativnímu stanovení široké škály organických a anorganických látek včetně jejich stopových a ultrastopových koncentrací. Vybavení tedy umožňuje stanovovat látky s nejzávažnějšími dopady nejen na životní prostředí, ale také na zdraví člověka, např. různé frakce aerosolových částic v ovzduší se stanovením stopových koncentrací škodlivých látek na ně vázaných včetně vyhodnocení jejich toxických účinků.

Zaměření oblasti

Vedoucí: