Projekt eGUTS

Základní údaje

Zahájení: 1. ledna 2017
Ukončení: 30. června 2019
Doba trvání: 30 měsíců
Finanční podpora: Program nadnárodní spolupráce Interreg Danube
Celkový rozpočet: 1 819 075,00 €
Finanční podpora z ERDF: 1 468 013,75 €
Finanční podpora z IPA: 78 200,00 €
Celkový rozpočet CDV: 115 000,00 €
Finanční podpora CDV z ERDF: 97 750,00 €
Finanční podpora CDV z IPA: 0 €
Webové stránky projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/eguts

Logo eGUTS - interreg

 

Projekt eGUTS usiluje o využití potenciálu elektromobility v osmi podunajských městech a regionech, i mimo ně. Za tímto účelem připraví stávající síť 22 partnerů inovativní standardy eGUTS pro města podporující elektromobilitu. Na základě kombinace výstupů studií proveditelnosti budou zpracovány a realizovány místní akční plány pro rozvoj elektromobility. Bude vyvinut a testován inteligentní nástroj eGUTS APP s cílem lepší informovanosti cestujících v oblasti elektromobility. Připravují se implementace pilotních akcí v oblasti preference elektrických vozidel, parkovacích politik, nabíjecích stanic, půjčoven elektrických dopravních prostředků atd.

Konsorcium aktivně zintenzívní svoji spolupráci, vzájemnou výměnu zkušeností a know-how mezi příslušnými aktéry na nadnárodní úrovni (prostřednictvím expertního panelu) i na národní a regionální úrovni (prostřednictvím mítinků regionálních strategických platforem). Projekt se silně zaměřuje na potřeby uživatelů elektromobility (místních občanů a turistů). Jako výsledek je očekávána zlepšená a koordinovaná aplikace strategie elektromobility (tzv. eMob) nejen v zúčastněných regionech, ale při širším využívání výsledků i v celé oblasti Podunají a dále v celé Evropě.

Projekt eGUTS #2

Partneři projektu

 • Rumunsko – Timisoarská univerzita (vedoucí projektu), Rumunský klastr pro udržitelnou energii
 • Rakousko – Forschung Burgenland, Centrum excelence pro obnovitelné zdroje energie, energetickou účinnost a životní prostředí
 • Chorvatsko – město Zadar
 • Česká republika – Centrum dopravního výzkumu
 • Maďarsko – Ekonomická rozvojová nezisková společnost Jižní podunajská oblast
 • Slovensko – Výzkumný ústav dopravný, občanské sdružení No Gravity
 • Slovinsko – město Velenje, Mariborská univerzita
 • Černá Hora – město Ulcinj
 • Srbsko – Regionální ekonomická rozvojová agentura Sumadija a Pomoravlje

Přidružení partneři projektu

 • Česká republika – město Olomouc
 • Maďarsko – město Paks
 • Slovensko – Žilinská univerzita, Regionální rozvojová agentura Senec – Pezinok, město Senec
 • Rakousko – Energie Burgenland Green Power, Energetický modelový region "Neusiedlerské jezero – Seewinkel"
 • Rumunsko – město Timisoara, Energetický regulační úřad

Finanční podpora

Projekt eGUTS (DTP1-1-454-3.1-eGUTS) je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Lépe propojený a energeticky zodpovědný Dunajský region – specifický cíl: Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí.

Výstupy projektu