Úvodní strana  »  Výzkum  »  Dopravní infrastruktura a životní prostředí  »  Oblast dopravní infrastruktury (O21)

Oblast dopravní infrastruktury (O21)

Činnost divize navazuje na více než padesátiletou tradici výzkumu v oblasti pozemních komunikací a letištních ploch. V současné době řeší výzkumné úkoly zaměřené na racionalizaci návrhu, výstavby, údržby a oprav pozemních komunikací, drážních staveb a mostních objektů. Zároveň zpracovává podklady pro technickou politiku, diagnostiku a hodnocení provozně technických podmínek. Věnuje se rovněž legislativě, standardizaci a technickým předpisům v oboru dopravní infrastruktury.

Součástí divize jsou Laboratoř dopravní infrastruktury a Laboratoř životního prostředí akreditované pro provádění souboru zkoušek betonů a malt v čerstvém i ztvrdlém stavu, geotechnických zkoušek, zkoušek podloží a podkladních vrstev vozovek, a měření vybraných proměnných parametrů vozovek.

Výzkumná oblast je zaměřena na řešení vybraných problematik dopravní infrastruktury:

Vedoucí: