Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb  »  Oblast dopravy a životního prostředí (O22)

Oblast dopravy a životního prostředí (O22)

Navazuje na dlouholetou výzkumnou a odbornou činnost v oblasti hodnocení dopadů dopravy na životní prostředí. Je zaměřena především na řešení problematických oblastí, jako jsou: komunikace s intenzívní dopravou, městské aglomerace a území se zvláštním režimem ochrany, systematický výzkum a trvalý monitoring zátěže životního prostředí dopravou, stanovení hodnot vybraných indikátorů, vyhodnocení jejich trendů, tvorbu metodických postupů a návrh konkrétních realizačních opatření, vedoucích ke snížení zátěže na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví člověka, zpracovávání podkladů pro legislativu, politiku a standardizaci technických předpisů.

Pro komplexní hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí jsou využívány Laboratoře analýz životního prostředí vybavené špičkovou přístrojovou technikou. Vybavení umožňuje stanovovat organické látky s nejzávažnějšími dopady na životní prostředí a zdraví člověka, zejména pevné částice suspendované v ovzduší a škodlivé látky na ně vázané, včetně vyhodnocení jejich toxických, genotoxických a karcinogenních účinků.

Výzkumná oblast je zaměřena na řešení problematik vztahu dopravy a životního prostředí:

Vedoucí: