Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Tiskové zprávy - archiv

Tiskové zprávy - archiv

 

Nové technologie mohou zabránit tisícům dopravních nehod na dálnicích

6.3.2015

6. 3. 2015 Brusel, Brno – Podle čerstvé zprávy vydané Evropskou radou bezpečnosti dopravy (ETSC) mohou nové vozidlové technologie hrát hlavní roli ve snížení počtu usmrcených na evropských dálnicích. Aktuální analýza vývoje bezpečnosti ukazuje, že v roce 2013 bylo na dálnicích v Evropské unii usmrceno cca 1900 osob. Výsledky z řady zemí, které jsou ve zprávě uvedeny, ukazují, že až 60 % usmrcených při dálničních nehodách nepoužívalo bezpečnostní pásy. Autoři vyžadují, aby byla v Evropské unii zavedena povinná instalace inteligentní signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů (SBR) pro všechny cestující v nových vozidlech. Toto vybavení je totiž zatím vyžadováno pouze na sedadlech řidiče. Evropská unie aktuálně shromažďuje informace o požadavcích kladených na bezpečnost nově prodávaných vozidel. Poslední změna pravidel proběhla v roce 2009, během roku 2015 se očekává další návrh.

Projekt Dopravní VaV centrum přinesl kvalitní výzkumné zázemí

12.2.2015

Projekt Dopravní VaV centrum CDV PLUS je projektem Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Projekt byl financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 - Regionální VaV centra, a to ve výši 463 milionů korun, kdy podíl prostředků Evropské unie přesáhl částku 390 milionů korun.

Kvalitnější veřejná doprava za podpory inteligentních dopravních systémů

21.5.2014

Během konference Inteligentní dopravní systémy ve Žďáru nad Sázavou uspořádalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. dne 20. 5. 2014 v souvislosti s mezinárodním projektem POLITE druhý seminář zaměřený na výměnu zkušeností se zaváděním a využíváním inteligentních dopravních systémů (ITS) pro veřejnou dopravu.

Prestižní cenu Evropské charty bezpečnosti 2014 obdrželo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

15.5.2014

Dne 8. května 2014 převzal ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., prof. Karel Pospíšil, prestižní cenu Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Cenu předal místopředseda Evropské komise Siim Kallas v rámci setkání ministrů dopravy členských zemí EU v Athénách. Tato cena (Excellence in Road Safety Award) se každoročně uděluje organizaci, která významně a dlouhodobě přispívá ke zvyšování úrovně bezpečnosti silničního provozu. Letos bylo ocenění zaměřeno na téma bezpečného utváření pozemních komunikací.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. obdrželo tuto cenu za dlouhodobou činnost v této oblasti, konkrétně za tvorbu metodických materiálů pro provádění auditu a inspekce bezpečnosti pozemních komunikací, za provádění dopravně bezpečnostních analýz, za organizování školení auditorů bezpečnosti a za provádění osvěty v této oblasti.

Více informací naleznete na:

  Poklepání základního kamene Dopravního VaV centra

  11.2.2011

  V Brně dne 11. 2. 2011 v 15,00 hodin v budově Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) Líšeňská 33a v Brně se uskuteční slavnostní poklepání základního kamene „Dopravního výzkumného a vývojového centra“ s následnou tiskovou konferencí s ministrem dopravy Vítem Bártou, primátorem města Brna Romanem Onderkou, senátorem Karlem Korytářem. Pozváni byli kromě zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které prostředky na výstavbu centra poskytlo, také ministr vnitra Radek John, 1. náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková, policejní prezident Petr Lessy a další významní hosté.

  Tisková zpráva: Založení Rady veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV)

  9.9.2009

  Dne 8. září 2009 byla založena Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV), která sdružuje veřejné výzkumné instituce zřízené ministerstvy a kraji. Posláním RAV je usilovat o zlepšování efektivity aplikovaného výzkumu pro veřejný i soukromý sektor a zvyšování jeho přínosu pro rozvoj celé společnosti. Bude vykonávat činnosti při formulaci politiky aplikovaného výzkumu v oblastech fungování veřejného sektoru, obdobně jako Akademie věd České republiky zajišťuje takové činnosti týkající se základního výzkumu a Konference rektorů vysokých škol pro univerzitní výzkum. Při formulaci politiky výzkumu, vývoje a inovací v České republice bude partnerem orgánů státní správy i samosprávy..